در 6 ماهه سال 1401 محقق شد : تولید بیش از 8 میلیون مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)

به گزارش روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده نیروگاه 2868 مگاواتی شهدای پاکدشت(سیکل ترکیبی دماوند) بزرگرترین نیروگاه برق کشور ضمن حفظ روند افزایشی تولید خود نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با تولید خالص 8.620.488 مگاوات ساعت انرژی در شش ماه اول سال 1401 ، نقش مهم خود را در پایداری شبکه برق کشور در فصل پرمصرف سال به خوبی ایفا نموده است.