بازسازی قطعات و تجهیزات استراتژیک در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)

به گزارش روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و  بمنظور مقابله با چالش تامین قطعات مهم و حساس نیروگاهی ، بازسازی و ساخت داخل قطعات  و تجهیزات در دستور کار قرار گرفت  و با برنامه ریزی و اقدامات صورت گرفته در شش ماهه اول سال 1401 بیش از 25 قطعه و یا تجهیز مهم نیروگاهی با بکارگیری توان و تخصص داخلی مجموعه نیروگاه  و دربرخی از موارد با بکارگیری توان شرکت های دانش بنیان ایرانی بازسازی و با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت.
از جمله تجهیزات مهم بازسازی شده می توان به بازسازیFlame Tube  چمبر راست  و چمبر چپ واحد گازی ، باز سازی یک ست اسپایدر پرمیکس محفظه احتراق واحد گازی ، بازسازی 40 عدد ولو سوخت واحدهای گازی، باز سازی 40 عدد اکچویتر مربوط به ولو سوخت واحدهای گازی،بازسازی 2 عدد ولو ورودی و 2 عدد ولو خروجی اسکید بیرونی گاز،بازسازی 2 عدد گیربکس IGV ، بازسازی پمپ سود آنلودینگ، باز سازی پمپ جکینگ توربین و بازسازی 4 عدد مکانیکال سیل بویلر فید پمپ و 2 عدد مکانیکال سیل CWP اشاره نمود.
شایان ذکر است با بازسازی این قطعات و تجهیزات ضمن حفظ آمادگی واحدها و پایداری تولید نیروگاه موجب صرفه جویی ارزی و ریالی قابل توجهی گردیده است. 


 

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت