بازدید معاون برق و انرژی وزیر نیرو از بزرگترین نیروگاه برق کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند، طی بازدید معاون برق و انرژی وزارت نیرو از نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت بعنوان بزرگترین نیروگاه برق کشور وضعیت تولید واحدهای این نیروگاه مورد بررسی قرار گرفت. مهندس همایون حائری معاون برق و انرژی وزارت نیرو ضمن بازدید روز شنبه مورخ 1402/04/31 از این نیروگاه با اشاره به موقعیت استراتژیک این نیروگاه و وضعیت حساس کنونی بر لزوم حفظ پایداری تولید همه واحدها در فصل پرمصرف سال جاری تاکید نمود. همچنین طی جلسه مشترکی که با حضور دکتر محمد کبیری مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق دماوند و مهندس جمال آریایی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق دماوند و سایر مدیران ارشد نیروگاه برگزارشد کمبودها و نیازهای نیروگاه جهت تولید مطمئن در فصل تابستان بررسی و مقرر شد با بکارگیری راهکارهای ارائه شده در اسرع وقت مرتفع گردد.
 

نیروگاه دماوند