رشد تولید شش ماهه اول سال در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)

تولید بزرگترین نیروگاه برق کشور به مرز 9 میلیون مگاوات ساعت رسید
نیروگاه 2868 مگاواتی سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) شامل 12 واحد گازی و 6 واحد بخار به عنوان بزرگترین نیروگاه برق کشور با تولید 8.933.403 مگاوات ساعت انرژی در شش ماهه نخست سال 1402 ضمن ایفای نقش مهم خود در پایداری تولید در فصل پر مصرف سال ، موفق به ثبت افزایش تولید خود به میزان 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل گردید.