آغاز فصل تعمیرات اساسی و آماده سازی واحدها در بزرگترین نیروگاه برق کشور

نیروگاه 2868 مگاواتی سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) به عنوان بزرگترین نیروگاه برق کشور با دارا بودن 12 واحد گازی و 6 واحد بخار پس از عبور از فصل پر مصرف سال تعمیرات اساسی واحدهای گازی و بخار خود را آغاز نمود.
مطابق با برنامه ریزی های از پیش تعیین شده در معاونت فنی و مهندسی شرکت مدیریت تولید برق دماوند برای سال جاری، تعداد 2 واحد گازی و 1 واحد بخار  مورد تعمیرات اساسی قرار خواهند گرفت و تعداد 17 بازدید دوره ای شامل 11 بازدید از واحدهای گازی و 6 بازدید از واحدهای بخار این نیروگاه در پیش رو می باشد.
مهندس جمال آریایی مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق دماوند با اعلام این خبر افزود: در بازدیدهای بعمل آمده از واحدهای گازی G20 و G21 این نیروگاه مشاهده شد که پره های توربین این دو واحد دچار آسیب شده اند که با توجه به نزدیکی زمان تعمیرات اساسی این واحدها و همچنین از بین بردن ریسک آسیب  هر چه بیشتر تجهیزات، تعمیرات اساسی این واحدها پیش از موعد آغاز گردیده است. وی یادآوری نمود با احتساب تعمیرات اساسی بر روی این دو واحد گازی تعداد تعمیرات اساسی این نیروگاه در سال 1402 به 5 واحد می رسدو برنامه ریزی ها بصورتی انجام گرفته که تمامی واحدهای تحت تعمیرات اساسی در کمترین زمان ممکن به مدار تولید بازگردند.