ایفای مسئولیت اجتماعی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) در قالب بازدیدهای دانشجویی انتقال دانش در سایه توسعه ارتباط صنعت نیروگاهی با دانشگاه

شرکت مدیریت تولید برق دماوند با بیش از 21 سال سابقه بهره برداری و نگهداری از واحدهای نیروگاهی، در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود همواره تلاش نموده تا با ایجاد فضایی مناسب جهت انتقال دانش و تجربیات صنعتی و معرفی فناوری های نیروگاهی خود به جامعه دانشگاهی کشور، گامی بزرگ در راستای ارتقای سطح دانش عملی دانشجویان برداشته و از این طریق زمینه ساز آموزش و تربیت نیروهای جوان، مستعد و نخبه برای سازندگی کشور عزیزمان باشد.
جمال آریایی مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق دماوند با بیان این مطلب افزود : نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت، با ارایه خدمات آموزشی مطلوب به بازدیدکنندگان و ارتقای کمی و کیفی بازدیدهای دانشجویی طی سالهای اخیر، با افزایش چشم گیر درخواست های بازدید از دانشگاههای معتبر کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف، امیر کبیر، تهران، شهید بهشتی، عباسپور و سایر دانشگاههای درجه یک کشور مواجه شده است به گونه ای که از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 20 برنامه بازدید دانشجویی و دانش آموزشی توسط واحد آموزش اداره توسعه منابع انسانی با همکاری دفتر حراست و امور محرمانه، معاونت تولید، دفتر روابط عمومی، اداره خدمات و سایر واحدهای ذیربط در دستور کار خود قرارداده است. 
هدف از این اقدامات  ارتقای سطح دانش عملی دانشجویان و تقویت ارتباط صنعت با دانشگاهها و برداشتن گام مثبتی در مسیر پژوهش و توسعه فناوری های جدید و رفع مشکلات فنی موجود در نیروگاههای کشور با بکارگیری ظرفیتهای بالقوه در دانشگاههای برتر کشور بوده است .