بازگشت واحد گازیG21 نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند) به مدار تولید

واحد گازی G21 نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) پس از انجام  موفقیت آمیز تعمیرات اساسی در تاریخ  25/10/1402 به مدار تولید بازگشت.
جمال آریایی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق دماوند با بیان این مطلب افزود : در راستای اقدامات انجام شده جهت  آمده سازی حداکثری واحدهای بزرگترین نیروگاه برق کشور بمنظور پایداری تولید در فصل پر مصرف سال، واحد گازی G21 این نیروگاه نیز بعنوان دومین واحد گازی از ابتدای سال تحت عملیات تعمیرات اساسی قرار گرفته و مطابق با برنامه ریزی های انجام شده راه اندازی و به شبکه برق سراسری کشور متصل شد. 
همچنین همزمان با انجام عملیات تعمیرات اساسی بر روی این واحد ، ترانس اصلی  این واحد نیز تحت پایش قرار گرفته و اقدامات لازم از قبیل تعویض روغن ترانس نیز انجام شد.
شایان ذکر است دو واحد گازی دیگر این نیروگاه نیز هم اکنون تحت عملیات تعمیرات اساسی قرار دارند که انجام این حجم از عملیات تعمیرات اساسی بصورت همزمان در نیروگاه های کشور بی سابقه بوده است.