در راستای آماده سازی واحدها برای فصل پرمصرف سال بازگشت به مدار 2 واحد نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند مطابق با برنامه ریزیهای انجام شده در راستای حفظ آمادگی حداکثری و پایداری تولید در فصل پر مصرف سال ،  عملیات تعمیرات اساسی واحد گازی G17 و واحد بخار S2 این نیروگاه با موفقیت انجام و در روز چهارشنبه 29 فروردین به مدار تولید بازگشته و به شبکه سراسری برق کشور متصل شدند. با بازگشت به مدار این دو واحد در مجموع 319 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد. لازم به ذکر است نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) با قدرت نامی 2868 مگاوات بعنوان بزرگترین نیروگاه برق کشور بیش از 4 درصد برق کشور را تأمین می نماید.