در سه ماهه نخست سال محقق شد : تولید بیش از سه میلیون مگاوات انرژی در بزرگترین نیروگاه برق کشور

نیروگاه 2868 مگاواتی شهدای پاکدشت (دماوند) به عنوان بزرگترین نیروگاه حرارتی برق کشور در طول سه ماه نخست سال  جاری موفق به تولید 3.462.838 مگاوات انرژی شده است.جمال آریایی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق دماوند با بیان این مطلب افزود  این آمار در شرایطی به ثبت رسیده است که سه واحد گازی و یک واحد بخار این نیروگاه تا اواخر اردیبهشت ماه به دلیل انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج بوده است.
 شایان  ذکر است نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) با  12 واحد گازی و 6  واحد بخار در مدار  با حداکثر توان تولید آماده خدمت رسانی در فصل پر مصرفی سال می باشد.