تجدید001م98
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده کرایه تعدادی اتوبوس (VIP) ولوو، اسكانيا يا بنز 457 بياباني مدل92 و مینی بوس هیوندائی مدل 92 به بالا، خودروي سواري پژو و سمند مدل بالای95(مجهز به دو ايربگ جلو) با كيفيت استاندارد، جهت انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران- پاکدشت- کیلومتر35 جاده تهران گرمسار- نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) امور بازرگانی
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 1.400.000.000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده شنبه مورخ98/02/28 تا پایان وقت اداری مورخ1398/03/05
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده داوطلبان شركت در مناقصه كه داراي توانایی، تجربه وتخصص كافي در اين زمينه باشند مي توانند از تاريخ نشرآگهي لغايت 05/03/98 با در دست داشتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به مبلغ500.000 ريال به حساب شماره 0202995060003 به شماره شبا710660000000202995060003 IR به نام شركت مديريت توليد برق دماوند نزد بانك دی- شعبه میدان توحید، در اوقات اداري به آدرس نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده اسناد دریافتی را تکمیل، مهر و امضاء نموده و به ضميمه مدارك درخواستي در اسناد مناقصه حداكثر تاپايان وقت اداري، ساعت16/00 مورخ 1398/03/19 به نشاني فوق تسليم نمايند.
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon متن آگهي تجدید مناقصه ایاب ذهاب سال98.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید