تجدید038الف97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده اين شركت در نظر دارد انجام عملیات اجرای یک لایه رابر لاینینگ در ستون های میکسبد واحدهای بخار نيروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) را براساس شرح خدمات فنی پیوست، از طريق اخذ استعلام بهاء انجام نمايد.لذا خواهشمند است پيشنهاد خود را جهت ارائه خدمات تعيين شده زیر حداكثر تا تاريخ07/02/1398 اعلام فرمایید.
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت فایل های پیوست
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده تا پایان وقت اداری1398/02/07
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon فرم تجدید استعلام بهاء عملیات اجرای یک لایه رابر لاینینگ در ستون های میکسبد واحدهای بخار و برای هر واحد.pdf, PDF icon ساختار شکست کار رابر لاينينگ.pdf, PDF icon شرح خدمات رابر لاينينگ.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید