آرشیو اخبار

نیروگاه دماوند

نیروگاه 2868 مگاواتی سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) با تولید 1.583.670 ساعت انرژی در ماه خرداد ،... ادامه مطلب

در راستای اقدام در جهت کاهش محدودیت تولید واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت تعمیر تجهیزات... ادامه مطلب

نیروگاه دماوند

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) به عنوان بزرگترین نیروگاه برق کشور،موفق به تولید خالص 14.800... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند  عملیات تعمیرات اساسی 3 بویلر متناظر واحدهای... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند طبق برنامه ریزی ها و هماهنگی های بعمل آمده آزمون... ادامه مطلب

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند ، تولید بزرگترین نیروگاه برق کشور از مرز 12 میلیون... ادامه مطلب
نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت

به گزارش روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و  بمنظور... ادامه مطلب

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت

به گزارش روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند  مطابق با برنامه ریزی های انجام شده  و در جهت حفظ... ادامه مطلب

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت

به گزارش روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند ، با توجه به پایان فصل پرمصرف سال و مطابق با... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده نیروگاه 2868 مگاواتی... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده ، نیروگاه 2868... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده ، نیروگاه 2868... ادامه مطلب