آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده نیروگاه سیکل ترکیبی... ادامه مطلب

بازگشت به مدار واحد 2 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) پس از انجام موفقیت آمیز تعمیرات غیر مترقبه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند،واحد 2 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند... ادامه مطلب

انجام تعمیرات اضطراری واحد 12 گازی نیروگاه  سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) با تکیه بر تخصص داخلی

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند ،پس از رویت ایراد غیر مترقبه در واحد 12 گازی... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند، نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) در سال... ادامه مطلب

طی حکمی از سوی آقای جمال آریایی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق دماوند، آقای احمدرضا دشتی به سمت... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمار رسمی موجود، نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای... ادامه مطلب

در راستای تصمیات اتخاذ شده در هیات مدیره  شرکت تولید نیروی برق دماوند(مالک نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده نیروگاه سیکل ترکیبی... ادامه مطلب

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند ، نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) با... ادامه مطلب

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) با تولید 1.414.673 مگاوات ساعت انرژی در خرداد ماه مجموع... ادامه مطلب

بازگشت واحد نه گازی(G19) نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) به مدار تولید

با پایان عملیات LTE واحد نه گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) در تاریخ 99/03/19 ... ادامه مطلب

 با توجه به تصمیمات اتخاد شده در هیات مدیره بانک دی و مجمع شرکت تولید نیروی برق دماوند(مالک... ادامه مطلب