آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده نیروگاه 2868 مگاواتی... ادامه مطلب

نیروگاه دماوند

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند واحد 3 بخار  نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (... ادامه مطلب

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) در تداوم روند افزایش تولید خود نسبت به سال گذشته، موفق به... ادامه مطلب

در راستای برنامه ریزی های انجام شده به جهت حفظ آمادگی تولید در نیروگاه 2860 مگاواتی شهدای پاکدشت (... ادامه مطلب

تولید بیش از 8 میلیون مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)
به گزارش... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده ، نیروگاه سیکل ترکیبی... ادامه مطلب

با تولید 1.455.839  مگاوات ساعت انرژی در تیرماه ماه سال جاری و پیشی گرفتن به میزان  15 درصد از پیش... ادامه مطلب

با پایان عملیات لوله گذاری در داخل نیروگاه پس از پنج شبانه روز کار بی وقفه  وصرف 720 نفر ساعت کار ،... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند ،کمیته فنی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند... ادامه مطلب

نیروگاه 2868 مگاواتی سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) با تولید 1.397.403 ساعت انرژی در خرداد ماه سال... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده نیروگاه سیکل ترکیبی... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند ،در راستای اقدامات انجام شده بمنظور آمادگی حداکثری... ادامه مطلب