صفحه مشاهده لیست آگهی ها

011الف97
استعلام بهاء انجام تعمیرات و رفع عیب و نقص قفل وکلیدهای صنعتی نیروگاه براساس شرح خدمات (فایل هایPDF) پیوست
آگهي تجدید استعلام بهاء004الف97
نجام عملیات سمپاشی محوطه وساختمانهای صنعتی واداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) را از طریق اخذ استعلام بهاء انجام نماید لذا از کلیه علاقمند به انجام عملیات فوق دعوت به عمل می آورد که جهت شرکت در این استعلام بهاء وارائه پیشنهاد قیمت نسبت به تکمیل وارسال فرم پیوست این آگهی اقدام و ضمن تکمیل وارائه مدارک درخواستی به بصورت پاکت در بسته تا تاریخ97/05/15 به آدرس مندرج در برگه استعلام بهاء ارسال نمایند
آگهی استعلام005الف97‎
تهيه، نصب و تعميرات قفل ها ،يراق آلات و كليد درب و پنجره های نیروگاه براساس فایل های پیوست
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م ت 97/30 (شرکت تولید نیروی برق دماوند)
تامین تجهیزات و اجرای سیستم جمع آوری و ارسال اطلاعات تحویل گیری و ذخیره سازی سوخت گازوئیل
فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م ت 97/10 (شرکت تولید نیروی برق دماوند)
خرید 5 آیتم ولوهای دستی توربین بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م ت 97/29 (شرکت تولید نیروی برق دماوند)
خرید 17 عدد الکتروموتور بخش گاز و بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م ت 97/28 (شرکت تولید نیروی برق دماوند)
خرید یکدستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف بدنه عریض با کانورژن داخلی و تجهیزات تیپB
آگهي مناقصه عمومي شماره004م 97
تهيه مواد اوليه و مصرفی، طبخ وتوزيع غذاي پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) در سال98-97
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره97/17(شرکت تولید نیروی برق دماوند)
خرید اقلام مصرفی و لوازم یدکی در بخش الکتریک واحدهای گازی و بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره م ت 97/14 (شرکت تولید نیروی برق دماوند)
خرید باتری های DC220 ولت واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره م ت 97/24(شرکت تولید نیروی برق دماوند)
خرید 300 عدد باتری های موردنیاز تصفیه خانه و واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره م ت 97/15 (شرکت تولید نیروی برق دماوند)
خرید 3 عدد بوشینگ H.V ترانسفورماتورهای MVA200 واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره م ت 97/13 (شرکت تولید نیروی برق دماوند)
خرید و نصب تجهیزات سیستم Aviation برج های خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره م ت 97/04 (شرکت تولید نیروی برق دماوند)
خرید الکترودهای سطح سنج درام بویلر واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
آگهی استعلام بهاء004الف97
انجام عملیات سمپاشی محوطه وساختمانهای صنعتی واداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) را از طریق اخذ استعلام بهاء انجام نماید لذا از کلیه علاقمند به انجام عملیات فوق دعوت به عمل می آورد که جهت شرکت در این استعلام بهاء وارائه پیشنهاد قیمت نسبت به تکمیل وارسال فرم پیوست این آگهی اقدام و ضمن تکمیل وارائه مدارک درخواستی به بصورت پاکت در بسته تا تاریخ97/04/14 به آدرس مندرج در برگه استعلام بهاء ارسال نمایند
آگهي تمدید مناقصه عمومي شماره 003م97
خدمات سرويس دهي (تاكسي سرويس) پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) جهت سال98-97
آگهي مناقصه عمومي شماره 003م97
خدمات سرويس دهي (تاكسي سرويس) پرسنل خود در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
مناقصه عمومي شماره002م 97
سرویس، نگهداری وتعمیرات اسپیلت ها وکولرهای گازی نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره001م97
شركت مديريت توليد برق دماوند در نظر دارد نسبت به خريد 350 تن اسيد سولفوريك98% و 450 تن سود سوزآور50%، مورد نياز تصفيه خانه بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي تمديد مناقصه عمومي شماره44م96
خريد 350 تن اسيد سولفوريك98% و 450 تن سود سوزآور50%، مورد نياز تصفيه خانه بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره045م 96
انجام عمليات خدمات سیویل(ساختمانی) سالانه نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره44م96
نسبت به خريد 350 تن اسيد سولفوريك98% و 450 تن سود سوزآور50%، مورد نياز تصفيه خانه بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 042م 96
خريد عايق حرارتي بالشتكي بويلر بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مزايده شماره 002 ز 96
فروش اقلام ضايعاتي موجود در محل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره041م 96
بازسازي ياتاقان هاي ژورنال تراست واحدهاي گازي مدلV94.2 و واحدهاي بخار مدلE-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره040م 96
ارائه خدمات بهداشتي، درماني و پزشكي مطابق با اصول علمی و استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل بهداری نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره036م 96
انجام پروژه بازسازي سرويس هاي بهداشتي ساختمانهاي نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره039م 96
خريد لوازم يدكي كنترل ولوهاي بويلرهاي واحدهاي بخار مدل E-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره038م 96
خريد لوازم يدكي BAFFLE PLATE مربوط به داكت برنرهاي بويلرهاي واحدهاي بخار مدل E-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره037م 96
خريد بيرينگهاي بخش مكانيك و الكتريك واحدهاي بخار مدلE-TYPE نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)